KORINTA Alapítvány

A Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány (KORINTA Alapítvány) 1994-ben jött létre azzal a céllal, hogy kistérségi szinten biztosítsa az eltérő fejlődésmenetű és a fogyatékossággal élő kisgyermekek korai fejlesztéséhez és családjaik támogatásához szükséges személyes és tárgyi feltételeket, valamint hogy javítson a fogyatékos gyermekek, fiatalok valamint hozzátartozóik, segítőik és a velük foglalkozó szakemberek, civil szervezetek helyzetén.

Küldetésünk

Küldetésünk, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok akadály nélkül élhessenek ép társaik között egész életük során, élete hasonló legyen a környezetükéhez: játszhassanak, tanulhassanak, dolgozhassanak, képességeik fejlesztéséhez megkapjanak minden segítséget a lakóhelyük közelében, gyakorolhassák a jogaikat.

Célcsoportunk

Célcsoportunk a csecsemő korosztálytól kezdődik és a 23 éves korosztályig tart. Alapítványunk olyan társadalmat tart ideálisnak, amelyben a fogyatékos emberek a társadalom egyenértékű tagjaiként részt vesznek a társadalom építésében, lehetőségük nyílik az önálló életvitel gyakorlására a társadalmi élet valamennyi színterén. A fogyatékosság mértéke nem csupán az egyén egészségi állapotától függ, hanem társadalmunk és annak feltételrendszerétől, növelve vagy csökkentve a kiszolgáltatottság mértékét.

Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet a speciális szükségletű gyermekek és családjaik helyzetére, támogatásuk szükségességére. Ezen kívül szakmai fórumot kívánunk biztosítani a fejlesztésben dolgozó szakemberek számára.

Tagságaink

Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Alapítványok Országos Szövetsége

Országos Tanodahálózat

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Fogyatékosügyi Fórum

Munkatársaink

Dr. Magyar Adél

KORINTA Alapítvány – elnöke,

Odú Központ, Pedagógiai

Szakszolgálati Intézmény

intézményvezető helyettese

Gonda Éva

ügyvezető

Dr. Pukánszki Béla

kuratóriumi tag

Kiss Mónika

kuratóriumi tag

Máténé Homoki Tünde Katalin

kuratóriumi tag

Piukovics Éva

kuratóriumi tag